cirkel

Opleiding

Voorheen werd het opleidingstraject stotteren verzorgd door de NVST. Dit was een omschreven opleiding die een TIO (therapeut in opleiding) min of meer zelfstandig bewandelde aan de hand van het opleidingsreglement van de NVST en met behulp van een coach vanuit de NVST.
Inmiddels biedt het ECSF (European Clinical Specialization in Fluency Disorders) een specialisatieprogramma aan dat opleidt tot “European Fluency Specialist”. De NVST is partner van het ECSF-consortium en heeft zich aangesloten bij de opleiding. Het opleidingstraject van de NVST wordt niet langer aangeboden en iedereen die zich wil specialiseren in stotteren wordt aangeraden de opleiding via het ECSF-programma te doen. Een korte omschrijving van de inhoud van dit programma vind je op: www.ecsf.eu.

Bij succesvolle afronding van dit specialisatieprogramma kun je lid worden van de NVST. Om, als European Fluency Specialist én als lid van de NVST, geregistreerd te kunnen blijven moet worden voldaan aan de ECSF-criteria voor registratie en herregistratie (iedere 3 jaar). De NVST faciliteert haar leden en andere ge´nteresseerden in deze (her)registratie door bijvoorbeeld het organiseren van studiedagen en andere activiteiten.

Het voldoen aan criteria van “European Fluency Specialist” kan ook via een andere weg verlopen. Hiervoor kan je eerder gevolgde opleidingen/cursussen en klinische ervaring door ECSF laten beoordelen. Neem hiervoor rechtstreeks contact om met ECSF via de website: www.ecsf.eu.

Vragen over de opleiding? Neem dan contact op met Ellen Laroes:
logo-stottertherapie@kpnmail.nl

Logopedisten die de opleiding van het ECSF volgen kunnen aspirant-lid worden van de NVST. Aan het aspirant-lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.
Aspirant-lid worden? Neem dan contact op Angelique Dreijer, secretaris NVST: angelique.dreijer@quicknet.nl