cirkel

Opleiding

Voorheen was het specialisatietraject binnen de NVST een omschreven traject dat een TIO (therapeut in opleiding) min of meer zelfstandig bewandelde aan de hand van de richtlijnen vanuit de NVST (het opleidingsreglement) en met behulp van zijn/haar coach vanuit de NVST.
Inmiddels biedt het ECSF een specialisatieprogramma aan wat opleidt tot een 'European Fluency Specialist'. De NVST, partner van dit consortium, heeft zich aangesloten bij deze opleiding. Daarom wordt niet langer het opleidingstraject NVST aangeboden maar wordt iedereen die zich wil specialiseren aangeraden dit via het ECSF-programma te doen.
Een korte omschrijving van de inhoud van dit programma vind je op: www.ecsf.eu.

Bij succesvolle afronding van dit specialisatieprogramma kun je lid worden van de NVST. Om, als European Fluency Specialist én als lid van de NVST geregistreerd te kunnen blijven moet worden voldaan aan de ECSF-criteria voor registratie en herregistratie (iedere 3 jaar).
Het voldoen aan deze criteria zou ook via een andere weg kunnen verlopen zoals bijvoorbeeld geboden door het CIOOS (www.cioos.be). De NVST faciliteert haar leden en andere geïnteresseerden in deze (her)registratie door bijvoorbeeld het organiseren van studiedagen, e.d.

Voor vragen kun je contact opnemen met Ellen Laroes,
logo-stottertherapie@kpnmail.nl