Bent u lid?

Inloggen leden

Hier klikken wanneer inloggen niet lukt
en mail uw vraag.

Wilt u lid worden?

Aanmeldingsformulier

 

cirkel

Leden van de NVST

Er zijn verschillende soorten leden: leden, therapeuten in opleiding, student-leden en begunstigers. Begunstigers zijn collega’s of anderen die de vereniging een warm hart toedragen en/of grote belangstelling hebben voor stottertherapie. Ieder lid van de vereniging participeert in een werkgroep. In deze werkgroepen wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van stottertherapie, voorlichting over stotteren, het ontwikkelen van nieuw materiaal of het organiseren van scholing en onderwijs. De meeste NVST-leden zijn ook lid van de NVLF. De meeste VSN-leden zijn ook lid van de NVST.

Opzeggen NVST-lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste van oktober in het bezit van de secretaris moet zijn.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.