Bent u lid?

Inloggen leden

Hier klikken wanneer inloggen niet lukt
en mail uw vraag.

Wilt u lid worden?

Aanmeldingsformulier

 

cirkel

Leden van de NVST

Er zijn verschillende soorten leden: leden, aspirant-leden en begunstigers. Leden zijn logopedist-stottertherapeuten die een door de NVST erkend specialisatietraject in stotteren hebben gevolgd. Aspirant-leden zijn logopedisten die de ECSF-opleiding volgen. Begunstigers zijn collega’s of anderen die de vereniging een warm hart toedragen en/of grote belangstelling hebben voor stottertherapie.
Ieder lid van de vereniging participeert in een commissie of werkgroep. In deze commissies en werkgroepen wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van stottertherapie, voorlichting over stotteren, het ontwikkelen van nieuw materiaal, het organiseren van scholing en onderwijs en de sociaal-economische belangenbehartiging van de leden. De meeste NVST-leden zijn ook lid van de NVLF.

Opzeggen NVST-lidmaatschap

Het lidmaatschap van de NVST loopt per kalenderjaar. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan geschieden door een schriftelijke kennisgeving, die voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het op te zeggen kalenderjaar in het bezit van de secretaris moet zijn.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.